Een nieuwe versie van onze website

23 augustus 2020

Waarom een nieuwe website

Onze vorige website was ontwikkeld in de ‘Classic Google Sites’ omgeving. Deze omgeving werd gekozen omdat de nieuwe versie van Google onder de naam ‘New Google Sites’ veel minder mogelijkheden biedt aan de website ontwikkelaar. Het lijkt erop dat met de nieuwe versie Google de kosten wil onderdrukken aangezien het een gratis service betreft.

Waarom niet bij de oude versie blijven?

Het is duidelijk dat Google niet beide systemen wil blijven ondersteunen. Dus ontvingen we onlangs een bericht dat eind 2021 de oude Google websites uitgeschakeld zouden worden.

We blijven niet bij de pakken zitten.

De laatste weken werd er vlijtige gewerkt aan een nieuwe site waarbij zoveel mogelijk de vertrouwde items overgenomen werden. Waar mogelijk werden ook berichten en boodschappen van ‘Van toeten noch blazen’ , de fotogalerij, de videogalerij, zeg maar alles wat inhoud betreft, overgezet. Het was echter niet te vermijden dat de vormgeving wat is gewijzigd, maar er werd gekozen voor een vrij sobere en duidelijke omgeving zoals dat voorheen ook al was.

Bijzondere maatregel ikv Corona-virus

De teller geeft het aantal dagen aan sinds de laatste repetitie. De Koninklijke Harmonie Concordia Tongeren heeft beslist om de wekelijkse repetities stop te zetten tot nader order. Als er opnieuw gestart wordt zal hierover ook een bericht geplaatst worden.


GEPLANDE ACTIVITEITEN

Wegens de Corona maatregelen zijn alle activiteiten van de agenda gehaald.

Per kwartaal wordt er een nieuwsblad uitgegeven. Een beperkt aantal wordt nog aan onze leden van het eerste uur per post bezorgd. Lees hier de digitale versie

Actuele berichten en mededelingen voor de muzikanten.

In deze openbare agenda vind je alle activiteiten en repetities terug. Je kan deze agenda ook koppelen aan je persoonlijke agenda.

Al onze activiteiten en concerten worden hier in beeld gebracht.

Nieuwe website

Met enige trots stellen we onze nieuwe website voor. Het is belangrijk om de website mee te laten evolueren met de technologie. We blijven echter wel trouw aan de sobere vormgeving omdat we graag een eenvoudige, duidelijke en overzichtelijke inhoud willen aanbieden. Veel lees plezier.

pbc-psc-aih-vlaanderen.be